Spelenderwijs aan de slag met de 21st century skills

Met Kraak Kracht krijgen de leerlingen inzicht in verworven vaardigheden

 

Kraak Kracht zijn de 15 minuten die volgen op elk spel van Kraak de Klas. In dit kwartier evalueren de leerlingen het spel en krijgen daardoor inzicht in getoonde vaardigheden.

 

Kraak Kracht richt zich op de 21st century skills. Kraak de Klas is een perfect middel om te werken aan communiceren, samenwerken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. In tegenstelling tot veel onderwijsmateriaal dat zich bij de 21st century skills voornamelijk richt op het gebruik van ICT.


De kaarten van Kraak Kracht zijn op vele manieren in te zetten in de klas. De handleiding geeft ideeën voor verschillende werkvormen. Daarnaast kan er voor gekozen worden om van tevoren de aandacht alvast te richten op een bepaalde vaardigheid.